Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Zenhuis webshop

 Ondernemingsgegevens 

Zenhuis
Wijgmaalsesteenweg 4, 3150 Haacht, kristel@zenhuis.be, 0495/300830 BE0732455017

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Zenhuis, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Wijgmaalsesteenweg 2a – 3150 Haacht, BTW BE 0732.455.017, RPR […], (hierna '[...]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Zenhuis moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zenhuis aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zenhuis niet. Zenhuis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zenhuis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zenhuis. Zenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
Je kiest de gewenste producten, plaatst deze in het winkelmandje en vervolgens ga je naar afrekenen. Je betaalt via Bancontact of via overschrijving op rekening nummer: BE17 7340 3480 4821. Je kiest het leveringsadres.
Zenhuis is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen gelieve
op te nemen met Zenhuis. De bestelde artikelen worden geleverd nadat het volledig te betalen bedrag werd voldaan.
De verzendkosten worden verrekend naargelang het verzendadres.De levering gebeurt door Bpost, er wordt binnen de 2 à 3 werkdagen geleverd. De leveringskosten vind je terug in onderstaande tabel.
België:  verzendkost: €4, vanaf €100 geen verzendkost
Nederland:  verzendkost: €12, vanaf €150 geen verzendkost
Andere landen: gelieve contact op te nemen met kristel@zenhuis.be
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Zenhuis.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door zenhuis was geboden.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Omruiling van een aangekocht product is enkel mogelijk na schriftelijk melding aan Zenhuis. Omruiling van een product gebeurt enkel in de winkel Zenhuis Wijgmaalsesteenweg 4 -3150 Haacht nadat hiervoor in overleg een afspraak voor werd gemaakt. Omwille van hygiënische reden worden enkel ongeopende, ongebruikte en producten waarvan de verzegeling niet is verbroken binnen de 14 dagen na aankoop geruild.
Artikel 8: klantendienst
De klantendienst van Zenhuis is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495300830, via e-mail op kristel@zenhuis.be of per post op het volgende adres Wijgmaalsesteenweg 2a – 3150 Haacht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Aankopen worden voor de levering betaald.
Alle aankopen worden voor de leOnverminderd de uitoefening van andere rechten waarover [...] beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt Zenhuis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Zenhuis respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame – en/of marketingdoeleinden die betrekking hebben tot Zenhuis.U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Zenhuis, Wijgmaalsesteenweg 2a, 3150 Haacht, kristel@zenhuis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Zenhuis, kristel@zenhuis.be.Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Zenhuis heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Zenhuis houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op kristel@zenhuis.be. 

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Zenhuis om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zenhuis Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x